History

The creation of the Local Action Group was initiated in 2004 by the commune of Wieliszew, which invited the communes of Serock and Nieporęt to cooperate and undertook coordination of organizational activities - the so-called Scheme 1. In 2006, the Group was joined by the commune of Jabłonna and the Union of Associations "Partnership of Zegrzyński Lake" Local Action Group was established in May that year. In 2007-2008, LAG implemented Leader+ Scheme 2. The LAG area was expanded to include the communes of Radzymin and Dąbrówka in 2008 and the commune of Somianka in 2010.

Foto
Folk Festival organised by LGDZZ - Dąbrówka 2016 (7th edition)
Marcin Dembowski


Foto
Folk Festival organised by LGDZZ - Dąbrówka 2016 (7th edition)
Katarzyna Leszczyńska


Foto
Training for the members of the management board (september 2016)
Arkadiusz Pniewski


Foto
The President of Zegrzyński Lake Local Action Group Mr. Edward Trojanowski during the training for potential beneficiaries (12-13 october 2016)
Marcin Dembowski


Foto
Potential beneficiaries during the training (12-13 october 2016)
Marcin Dembowski

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @