Polecamy

Aktualności

Ikona

Walne Zebranie Członków

2018-06-11, godz. 12:27

W piątek 8 czerwca w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Celem posiedzenia było m.in. przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Następnie zebranie dokonało wyboru składu osobowego nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022.

Ikona

Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnych nr OW/1/2018 i nr OW/2/2018

2018-05-29, godz. 11:18

LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 24.04.2018r. informacji o planowanych operacjach własnych nr OW/1/2018 i nr OW/2/2018, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.05.2018r.

Ikona

Kolejne nabory

2018-05-23, godz. 15:03

Informujemy, że od 18 czerwca do 2 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Ikona

Walne Zebranie Członków

2018-05-23, godz. 14:15

Informujemy, że 8 czerwca br. o godzinie 11.30 ww Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Ikona

Umowa na organizację Festiwalu podpisana

2018-05-23, godz. 13:05

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Mazowieckie Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczący unijnego wsparcia dla inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 36 przedsięwzięć z Mazowsza otrzyma unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw.

- Więcej aktualności -


Bannerki

Formuła finansowania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dane teleadresowe LGR

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @