Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług hydraulicznych przyczyniających się do ochrony środowiska szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński

Młody hydraulik na swoim


Pan Marcin Małecki z Wierzbicy (powiat legionowski) postanowił iść na swoje. Mając doświadczenie zdobyte podczas pracy w lokalnych firmach, uruchomił działalność gospodarczą. Ułatwiła mu to Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, przekazując 75 tys. zł unijnej dotacji.


Pan Marcin oferuje obecnie usługi hydrauliczne. Dotację przyznano na realizację projektu „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług hydraulicznych, przyczyniających się do ochrony środowiska - szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński”. Umowę w tej sprawie beneficjent podpisał 25 maja 2018 r., a siedzibę firmy zarejestrował w Wierzbicy nr 18 (nieopodal Serocka). Młody hydraulik nie narzeka na brak zajęcia. Pracuje w okolicach Serocka, w Legionowie, a nawet w Warszawie. Oferuje szeroki zakres usług hydraulicznych - montowanie instalacji kanalizacyjno-sanitarnych, centralnego ogrzewania, pomp ciepła, układów solarnych do grzania wody, przydomowych oczyszczalni wody, a także systemów rozprowadzania wody i nawadniania ogrodów.


Dofinansowanie wykorzystał na zakup niezbędnego sprzętu. Nabył gwintownice, myjkę ciśnieniową, kompresor, wiertarki akumulatorowe, a także diaksy do cięcia rur. Najdroższym wydatkiem była fotowoltaika (około 8 tys. zł), dzięki której ładuje swoje maszyny przy pomocy promieni słonecznych. Sporo kosztowała również zaciskarka, za którą trzeba było zapłacić 6 tys. zł."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @