BUG - rzeka życia...

Warsztat szkutniczy nad Bugiem


Fundacja „Dziedzictwo Nadbużańskie” otrzymała 50 tys. zł dotacji na realizację projektu „Bug - rzeka życia”. Środki te zostały wypłacone z budżetu LGDZZ. Operacja została przeprowadzona na terenie skansenu w Kuligowie, a w jej efekcie powstała drewniana łódź, wykonana tradycyjnymi metodami. Przede wszystkim jednak odrestaurowano poszycie dachowe jednego z tamtejszych obiektów, pełniącego funkcję warsztatu szkutniczego, a jego wnętrze wyposażono w tablice poglądowe o szkutnictwie.


Fundacja „Dziedzictwo Nadbużańskie” podpisała umowę w sprawie dofinansowania 27 listopada 2018 r. Dzięki temu otrzymała wsparcie z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W trakcie realizacji projektu „Bug - rzeka życia” odbyło się pięć spotkań warsztatowych (po dwa dni w tygodniu) dla grupy około 15 osób, które były zainteresowane spróbowaniem swoich sił przy wyrobie łodzi. Zajęcia prowadził szkutnik Dominik Wichman, który jest mistrzem Polski w szkutnictwie tradycyjnym. W trakcie warsztatów powstawała łódka, którą wykonywano starymi, tradycyjnymi metodami. W ramach projektu zmodernizowano też zadaszenie jednego z budynków w skansenie, a w jego wnętrzu zainstalowano tablice poglądowe o tradycyjnym szkutnictwie.


Warto też wiedzieć, że skansen w Kuligowie, zlokalizowany przy ul. Krętej 4 (gmina Dąbrówka, powiat wołomiński), niejedno ma imię. Figuruje także jako Park Kultury Ludowej Drobnoszlacheckiej. Skansen stworzył pan Wojciech Urmanowski, który jest także fundatorem Fundacji „Dziedzictwo Nadbużańskie” w Kuligowie, powstałej w 2006 r. Zwiedzający skansen mają zagwarantowaną moc wrażeń. Już na początku w nozdrza uderzają zapachy siana i starego drewna, na skórze czuć chłód panujący w stodole, a w oczy rzucają się starodawne przyrządy, okazałe wozy i stylowe rzeźby.


Fundacja „Dziedzictwo Nadbużańskie” działa na rzecz upowszechniania kultury, wyrównywania różnic w dostępie do kultury i podnoszenia kompetencji kulturalnych społeczeństwa, a także na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Skansen znajduje się na posesji należącej do pana Wojciecha Urmanowskiego, której część użyczył na rzecz Fundacji.


Fundacja to nie tylko wyjątkowe miejsce - skansen w Kuligowie, ale również otwarta na świat grupa osób, znajomych w różnym wieku, która, zainspirowana duchem tego miejsca, inicjuje i realizuje wydarzenia artystyczne, kulturalne, historyczne i popularnonaukowe, promujące zasadę zrównoważonego rozwoju oraz współistnienia rolnictwa, turystyki i rekreacji na obszarze dolnego biegu rzek Bug i Narew oraz Jeziora Zegrzyńskiego. Fundacja zaprasza do kontaktu - skansen@powiatwolominski.pl, współpracy oraz śledzenia organizowanych wydarzeń. Aktualne informacje znajdują się na Facebooku - Skansen w Kuligowie nad Bugiem.

 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @