Pracownia Sztuk Wszelkich

Pracownia Sztuk Wszelkich       


Podczas wakacji w 2020 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (CKiCz) zrealizowało cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych. Przeprowadzenie operacji „Pracownia Sztuk Wszelkich” było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Stosowną umowę podpisano 2 września 2019 r. Opiewała na kwotę dofinansowania w wysokości 31.815,00 zł. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego i  zaspokojenie potrzeb różnych grup wiekowych, w szczególności grup defaworyzowanych, dzieci i młodzieży oraz osób po 50. roku życia z terenu LGD Zalew Zegrzyński. W jego ramach odbyły się warsztaty wikliniarskie, ceramiczne, tworzenia witrażu i mozaiki, tworzenia biżuterii, malarskie i rzeźbiarskie. Do realizacji przedsięwzięcia CKiCz w Serocku zaprosiło głównie lokalnych artystów i przedsiębiorców. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności projektowania biżuterii, tworzenia witraży, ozdób z wikliny i naczyń ceramicznych. Poznali także różne techniki malarskie oraz sztukę rzeźbienia w drewnie.


W opinii organizatorów zajęcia przekonały uczestników, że proces tworzenia rękodzieła jest nie tylko pogłębianiem umiejętności i doskonaleniem sprawności, ale może być atrakcyjny, różnorodny, przydatny, a często niezbędny w gospodarstwie domowym. Wszystkie zrealizowane warsztaty zakończyły się rozdaniem dyplomów zaświadczających o podniesieniu kwalifikacji zawodowych kursanta w dziedzinie rzemiosła artystycznego. Realizacja projektu dowiodła, że najlepszą promocją kulturowo-historycznego dziedzictwa całego obszaru LGD, w tym gminy Serock, są dzieła wykreowane przez twórczą wyobraźnię i zdolne ręce mieszkańców. We wszystkich zajęciach łącznie wzięło udział ponad 150 uczestników. 


27 września 2020 r., w sali widowiskowej CKiCz w Serocku odbyło się wydarzenie podsumowujące cały cykl spotkań. Podczas wernisażu zaprezentowano prace wszystkich uczestników poszczególnych warsztatów. Dwie rzeźby, prezentujące boginie Melpomenę i Terpsychorę, stanęły przed wejściem do sali widowiskowej CKiCz. Wystawę prac uświetnił występ zespołu Roberta Kasprzyckiego, który zagrał utwory z nurtu poezji śpiewanej.
 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @