Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna

Ścieżka rowerowa, wycieczki, szkolenia


Realizacja projektu „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna” kosztowała 352 tys. zł. Gminie Jabłonna udało się pozyskać na ten cel 299 tys. zł dotacji z LGDZZ.


Gmina Jabłonna (powiat legionowski) umowę w tej sprawie podpisała 30 marca 2018 r. Wspomniana operacja obejmowała zarówno inwestycje, wsparcie przedsiębiorców, jak i umożliwienie odkrywania oraz poznawania bogactwa przyrodniczego i historycznego gminy Jabłonna. W efekcie powstał fragment ścieżki rowerowej w Jabłonnie, a także stacja naprawy rowerów przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach. Ponadto przedsiębiorcy, mieszkańcy i rolnicy uczestniczyli w spotkaniach dotyczących wspólnej oferty turystycznej oraz uruchamiania agroturystyki. W ramach projektu, w 2019 r. odbyło się kilkanaście bezpłatnych wycieczek i rajdów rowerowych, w których uczestniczyli mieszkańcy. Przewodnicy oprowadzali ich śladami dziedzictwa wiślanego, historycznego i przyrodniczego regionu. Przygotowana została również wystawa na temat dziedzictwa związanego z Wisłą. Przeprowadzono także dziesięć wywiadów z mieszkańcami do archiwum historii mówionej. To jednak dopiero początek tworzenia lokalnego zbioru muzealnego, który być może w przyszłości przekształcony zostanie w gminną izbę muzealną lub izbę pamięci.

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @