Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług geodezyjnych szansą na promocję i rozwój produktów turystycznych na obszarze LGD Zalew Zegrzyński

Alternatywne źródło gotówki


Dotacje z budżetu LGDZZ wsparły wiele osób zatrudnionych na umowę o pracę, którym przyznano dofinasowanie na uruchomienie działalności gospodarczej. Jest wśród nich pan Mateusz Kaszuba z gminy Dąbrówka, który świadczy usługi geodezyjne.


Wsparcie zostało przyznane na realizację projektu „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych szansą na promocję i rozwój produktów turystycznych na obszarze LGD Zalew Zegrzyński”. Umowę w tej sprawie pan Mateusz podpisał 23 września 2019 r. Na jego konto przelano 50 tys. zł. Pieniądze zostały wykorzystane na zakup sprzętu geodezyjnego marki Trimble - tachimetru oraz odbiornika GPS i kontrolera, które kontaktują się z 30-35 satelitami. Pan Mateusz Kaszuba zakupił również panel słoneczny, który służy do ładowania baterii w tych urządzeniach.


Firma pana Kaszuby zarejestrowana jest w Karpinie, ul. Mazowiecka 33 (gmina Dąbrówka, powiat wołomiński). Zrealizowany przez niego projekt to nie tyko spełnienie osobistych ambicji, ale także promocja obszaru LGDZZ poprzez świadczenie usług geodezyjnych, które są początkiem wielu inwestycji w zakresie kultury, turystyki i rekreacji.
"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @