Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania ekologicznych usług opartych o innowacje i związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.

 „Jestem na plusie”


Fachowo, szybko i tanio. Tak w skrócie można opisać działalność Bogdana Sobolewskiego, który zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych. Robi to od lat, natomiast własną działalność gospodarczą w tym zakresie uruchomił w 2017 r. Posiłkował się dotacją w wysokości 75 tys. zł.


Dofinansowanie uzyskał na realizację projektu  – „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania ekologicznych i innowacyjnych usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński”. Pan Bogdan jest więc obecnie właścicielem firmy „Trawex”, której siedziba mieści się w Serocku, ul. Prusa 5a.


Oferuje klientom takie usługi, jak: koszenie trawy, grabienie, przycinkę drzew, gałęzi, żywopłotów. Aby trawa ładniej rosła, zna także sposoby na jej odpowiednie przycięcie. Nie powinno to dziwić, bo od wielu lat zajmuje się pielęgnacją zieleni i trawy na boiskach serockiego Ośrodka Sportu. Co bardzo ważne, dysponuje cichą maszyną do koszenia trawy. W efekcie zarówno klienci są zadowoleni, jak i ich sąsiedzi. Ta kosiarka była zakupiona za dotację. Była najdroższym sprzętem sfinansowanym w ramach dofinansowania. Po założeniu specjalnych nożyc, tnie trawę w pył. Po zainstalowaniu natomiast innych szczotek, ten mini „ciągnik” może także trawę zbierać.


Pan Bogdan mieszka w Serocku od urodzenia. Przyjmuje zamówienia od sąsiadów, znajomych, okolicznych mieszkańców, a także przystępuje do przetargów w kwestii dbania o serocką zieleń. W 2019 r. zarabiał średnio 15 gr za skoszenie metra trawy. Cena ta jednak mogła być wyższa, gdy trawnik był mocno zarośnięty


W 2018 r. na podstawie dotacyjnej umowy „Trawex” miała zarobić 25 tys. zł. Udało się nawet więcej! 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @