Renaturyzacja Jeziora Wieliszewskiego poprzez zwiększenie jego retencji

Dotowane Jezioro Wieliszewskie


W końcu jest! Po wielu latach wysiłków mieszkańcy gminy Wieliszew oraz goście mogą odpoczywać przy Jeziorze Wieliszewskim. Otwarcie Parku Świętojańskiego odbyło się pod koniec wakacji 2020 r. Część kosztów tej inwestycji została pokryta w ramach unijnego dofinansowania. Środki przekazała Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński.


Dotacja wyniosła 265 tys. zł. Została przyznana na projekt „Renaturyzacja Jeziora Wieliszewskiego poprzez zwiększenie jego retencji”. Beneficjentem pomocy była Gmina Wieliszew, która umowę w tej sprawie podpisała 14 lutego 2018 r. Całkowite koszty operacji to około 370 tys. zł. Warto wiedzieć, że Jezioro Wieliszewskie jest pozostałością starorzecza Narwi. Stanowi zbiornik przepływowy, przez który płyną wody pochodzące z odwodnienia części Jeziora Zegrzyńskiego. Woda przepływająca przez jezioro wpływa do Kanału Wieliszewskiego, następnie do przepompowni Wieliszew, aż w końcu przepompowywana jest do Jeziora Zegrzyńskiego.


Pomoc finansowa posłużyła na:


- wykoszenie brzegu jeziora na szerokości 15 m oraz wygrabienie i usunięcie wykoszonego materiału,


- pogłębienie brzegu i strefy przybrzeżnej na szerokości 8 m przy pomocy koparki.


Aby do tego doszło, została uformowana grobla o szerokości 5 m i wysokości 0,7 m. Zainstalowano w niej przepusty o średnicy 300 mm, pozwalające na odprowadzanie wody. Następnie założono kiszkę faszynową stabilizującą brzeg jeziora. Kolejnym etapem było darniowanie brzegu jeziora pasem 1 m i w końcu - obsiew zagospodarowanych powierzchni mieszanką traw. Dodatkowo odcinek Jeziora Wieliszewskiego poniżej mostu (w pobliżu ul. Górki) został na długości 600 m odmulony warstwą 40 cm (szerokość odmulenia 2 m). Uzyskany w ten sposób muł został rozplantowany po wyschnięciu. Prace na północnym brzegu jeziora zostały wykonane na odcinku 875 m, w ciągu ulicy Spacerowej, w górę jeziora na długości 550 m (do wysokości ul. Storczyków) i w dół od mostka - na długości 325 m.


Celem opisanej operacji  jest wspieranie  i wykorzystywanie walorów środowiska na obszarze gminy Wieliszew poprzez: zwiększenie pojemności zbiornika wodnego oraz zwiększenie jego retencji, poprawę jakości wody oraz flory i fauny jeziora, a także lepsze dostosowanie do rekreacji i wypoczynku.


Celem głównym projektu było zachowanie walorów środowiska obszaru LGD i przeciwdziałanie zmianom klimatu, z wykorzystaniem innowacji organizacyjnych i technologicznych. Natomiast celem szczegółowym - wspieranie i wykorzystywanie  atutów środowiska na obszarach rybackich, w tym działanie na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Dotacja z LGD ZZ wsparła jednocześnie proces powstawania Parku Świętojańskiego przy Jeziorze Wieliszewskim. Stosowne prace rozpoczęły się w październiku 2019 r. Na dotychczas niezagospodarowanej łące powstały strefy zabaw dla dzieci, tereny sportowo-rekreacyjne oraz miejsce do odpoczynku lub spotkań towarzyskich. Jest tu również plaża. Póki co wyłącznie do opalania, ponieważ nie można wpław pływać w jeziorze. Po jeziorze – można, np. w kajakach. Otwarcie Parku Świętojańskiego odbyło się pod koniec sierpnia 2020 r."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @