Rozwój działalności gospodarczej w zakresie dentystycznej praktyki lekarskiej poprzez modernizację gabinetu stomatologicznego

Na gabinet stomatologiczny w Jabłonnie


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Marta-Dent” uzyskał dotację na pokrycie połowy kosztów modernizacji gabinetu stomatologicznego. Inwestycja kosztowała 280 tys. zł, a dofinansowanie z LGD ZZ wyniosło – blisko 140 tys. zł. Pacjenci mogą czuć się tu w pełni komfortowo.


Powyższe wsparcie finansowe zostało przyznane na realizację projektu – „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie dentystycznej praktyki lekarskiej poprzez modernizację gabinetu stomatologicznego”. Beneficjent, czyli Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Marta-Dent” – Marta Suchocka-Białous podpisał stosowną umowę 30 października 2017 r. Placówka ta działa w Jabłonnie, przy ulicy Milenijnej 44.


Operacja polegała na wykonaniu adaptacji pomieszczenia gabinetu dentystycznego. Wykonana została niezbędna zabudowa szafek oraz asystora lekarza stomatologa. Zakupiono m.in.: unit stomatologiczny wyposażony w kamerę wewnątrzustną; monitor; autoklaw; aparat RTG oraz system znieczulenia elektronicznego.


Dokonano także zakupu osprzętu stomatologa oraz komputerów do pracy personelu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem multifunkcyjnym. Przebudowano również podjazd z poręczą dla wygody osób niepełnosprawnych. Inwestorzy ponieśli też część kosztów na szkolenia personelu i reklamę gabinetu.


Do większych wydatków zaliczały się:  • instalacja kolektorów paneli słonecznych do podgrzewania wody (ok. 10 tys. zł),

  • dostawa i montaż stacji uzdatniania wody (ok. 5 tys. zł),

  • dostawa i montaż zabudowy recepcyjnej w poczekalni (4,5 tys. zł)

  • przygotowanie strony internetowej (prezentacje, opłaty, reklamy i pozycjonowanie) – blisko 15 tys. zł,

  • zakup autoklawa – 12,5 tys. zł

  • kupno NSK Turbina (sztuk 5) – ponad 6 tys. zł,

  • zakup i montaż systemu klimatyzacji – ponad 11 tys. zł.
 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @