Zakup maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności w zakresie projektowania i wykonywania architektury ogrodowej

Tarasowa samoorganizacja pracy


Dla chcącego, nie ma nic trudnego. Kierując się tą dewizą, pan Piotr uruchomił działalność w gminie Nieporęt w zakresie budowy tarasów drewnianych i kompozytowych. Uzyskał na ten cel dotację z LGD Zalew Zegrzyński i dzięki niej zakupił maszyny i urządzenia z „wysokiej półki”.


Dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł zostało przyznane na projekt – „Zakup maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności w zakresie projektowania i wykonywania architektury ogrodowej”. Uzyskał je Piotr Czubala, który podpisał stosowną umowę 21 grudnia 2018 r. Jego firma jest zarejestrowana w gminie Nieporęt (powiat legionowski), a właściciel przyjmuje interesantów w lokalu przy ul. Jana Kazimierza 279 nr 3.


50 tys. zł dotacji posłużyło mu na wyposażenie stanowiska pracy: począwszy od komputera w biurze, po wszystkie narzędzia do budowy tarasów. Zakupione zostały różnorodne elektronarzędzia, typu: wiertarki, wkrętarki, pilarki, a także maszyna do renowacji tarasów, która służy do przygotowania pod malowanie i do malowania.


Firma Pana Piotra działa od stycznia 2019 r. Specjalizuje się w budowie oraz renowacji tarasów z drewna naturalnego i z deski kompozytowej (to mieszanka: drewna z odzysku, polimerów, żywicy, barwnika). Wykonawca dostarcza materiały do klienta i na miejscu dokonuje montażu. Firma wykonuje także obiekty architektury ogrodowej (m.in. altany, pergole) w oparciu o indywidualny projekt. Obiekty są wykonane z naturalnego materiału: z drewna lub kompozytu w konwencji nowoczesnych form architektonicznych. W zakresie działalności jest również instalacja urządzeń do oczyszczania wody w przydomowych basenach. Są to ekologiczne rozwiązania, czyli urządzenia ozonujące wodę. To pozytywnie wpływa na środowisko i zdrowie użytkowników.


Dotychczasowy efekt prac można obejrzeć w Internecie, na stronie – taraskompozyt.pl.


Operacja - „Zakup maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności w zakresie projektowania i wykonywania architektury ogrodowej” realizuje kilka celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Za sprawą uruchomienia działalności gospodarczej utworzone zostało miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej. Realizacja projektu przyczyniła się więc do rozwoju przedsiębiorczości w gminie Nieporęt i wpływa na postrzeganie jej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @