Utworzenie innowacyjnej placówki oświatowej w Radzyminie poprzez wdrożenie innowacyjnego podejścia Marii Montesorri w wychowaniu dzieci.

Radzymińskie przedszkole Montessori


Wśród przedszkoli o różnych profilach, na uwagę zasługuje kierunek – Montessori. Od kilku lat placówka taka działa w Radzyminie (powiat wołomiński), a w 2018 r. uzyskała sporą dotację z LGD ZZ na m.in.: zakup wyposażenia wnętrz, zabawek i prace wykończeniowe.


To przedszkole, które może otoczyć opieką 75 dzieci, prezentuje się obecnie bardzo okazale. Jego duże przestrzenie pozwalają rozwijać dziecięcą aktywność, a urocze małe, drewniane mebelki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo i rozwijają pozytywne skojarzenia z naturą. Przedszkole nazywa się „Moje Montessori” i od 2015 r. działa w Radzyminie, przy ul. ul. Platynowej 4. Wyjątkowość tej placówki jest konsekwencją sposobu wychowywania w nim dzieci. Opiera się on na systemie wypracowanym przez Marię Montessorii, włoską lekarkę i pedagog (żyła w latach 1870-1952). Kładzie on nacisk na swobodny rozwój dzieci i przeciwstawia się tłumieniu  dziecięcej aktywności.  Ponadto wspiera spontaniczność  i ma umożliwiać podopiecznym wszechstronny rozwój fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny.


Beneficjent , czyli P.H.U. Piotr Ciok uzyskał z Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński dotację na wykończenie budynku przedszkola i jego wyposażenie. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację projektu o nazwie – „Utworzenie innowacyjnej placówki w Radzyminie poprzez wdrożenie innowacyjnego podejścia Marii Montessorii w wychowaniu dzieci”. Stosowna umowa została podpisana 17 kwietnia 2018 r. W efekcie na konto beneficjenta wpłynęło blisko 143 tys. zł dotacji.  Środki te przyznano na pokrycie 45% kosztów inwestycji. 


W ramach projektu wykonano:  roboty malarskie (koszt blisko 32 tys. zł), posadzki (ok. 78 tys. zł), balustrady (blisko 25 tys. zł), a także zainstalowano: zakupioną wentylację (ok. 85 tys. zł), armaturę (31 tys. zł), monitoring (ok. 4 tys. zł) oraz tablicę reklamową (1,2 tys. zł). Do ich montażu zastosowano m.in. innowacyjne technologie proekologiczne. Zakupione zostało także wyposażenie do dziecięcych pomieszczeń (blisko 122 tys. zł) oraz innego rodzaju wyposażenie i pomoce naukowe za ok. 60 tys. zł.


Dyrektorką przedszkola jest Magdalena Pastewka-Ciok, żona beneficjenta."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @