Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Nowych Wypychach

Nowe Wypychy dla rozrywki i odpoczynku


Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Nowych Wypychach jest przykładem inwestycji, której finalizacja przypadła na czas pandemii koronawirusa. Ze względu na odgórne obostrzenia i ograniczenia prace nieco się wydłużyły. Ich całkowity koszt wyniósł 287 tys. zł, natomiast dofinansowanie ze środków LGD ZZ – 130 tys. zł.


Wsparcie na realizację projektu –„Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Nowych Wypychach” zostało przyznane Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance. Zgodnie z umową podpisaną 22 listopada 2018 r., wyremontowany został budynek w powiecie wyszkowskim, gmina Somianka, na działce nr 199 (Nowe Wypychy 14a). Centrum rekreacyjno-turystyczne zlokalizowano na poddaszu.


W ramach remontu i modernizacji starego budynku wykonana została elewacja od poziomu gruntu do dachu, a także wyburzone zostały ścianki działowe. Dzięki temu powstała duża sala z przeznaczeniem na imprezy integrujące mieszkańców, ponieważ  przeznaczeniem Centrum jest:  rozwijanie zainteresowań mieszkańców oraz ciekawe spędzanie w nim wolnego czasu.


Unijne dofinansowanie posłużyło do wykonania takich prac, jak: malowanie ścian; wymiana stolarki drzwiowej; docieplenie elewacji budynku; demontaż i ciepły montaż okien; remont istniejących pomieszczeń poddasza, w tym wymiana pokrycia dachu; wymiana elementów więźby dachowej; docieplenie dachu. Ponadto zakupiono sprzęt do rekreacji: rzutki, zestaw do badmintona, zestaw do tenisa stołowego, piłkarzyki stołowe oraz głośnik. Wykonane zostały także tablice informacyjno-poglądowe o tematyce związanej z rybołówstwem i wędkarstwem.


Opisana operacja przyczyniła się do rozwoju turystycznego miejscowości Nowe Wypychy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto propaguje ona dziedzictwo kulturowe na obszarze LGD ZZ, ochronę środowiska oraz przyczynia się do rozwoju społecznego tych terenów. Projekt realizuje cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w zakresie - rozwoju gospodarczego obszaru LGD Zalew Zegrzyński i spadku tutejszego bezrobocia.  W ramach projektu powstało jedno miejsce pracy. Natomiast zgodnie z celem szczegółowym LSR,  operacja spowodowała - rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowaną promocję.


Dofinansowana operacja wpisuje się w przedsięwzięcie „Infrastruktura dla turystyki”. Przyczynia się do osiągnięcia dwóch wskaźników produktu oraz dwóch wskaźników rezultatu. Oznacza to, że wzrosła liczba lokalnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz miejsc pracy.

 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @