Ochrona środowiska poprzez zainstalowanie nowych urządzeń w usługach meblarskich

Nowa prasa u producenta mebli


W radzymińskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) dbają o ochronę środowiska i klimatu. Przy udziale unijnego dofinansowania zakupili tam nową prasę do produkcji mebli, która zasilana jest z czystej energii elektrycznej z przetworzonego światła słonecznego.


Wsparcie posłużyło na: zakup prasy hydraulicznej model XL (służy do fornirowania mebli i innego rodzaju wyrobów z drewna) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 24.20 kWp (zasila zakupioną prasę). Całkowity koszt tej operacji wyniósł blisko 300 tys. zł. By obejrzeć jej efekty, czyli meble kuchenne z całkowitym wyposażeniem (wykonywane są na zamówienie i wedle zapotrzebowania klientów), warto podjechać do ZDZ w Radzyminie (ul. Komunalna 6), gdzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Radzyminie działa również jako małe przedsiębiorstwo. Produkuje meble pod marką „Meble Radzymin”.


Przed zainstalowaniem nowej prasy,  ZDZ – usługi meblarskie realizował usługi fornirowania na wysłużonym, kilkudziesięcioletnim urządzeniu, zasilanym wysokotemperaturową parą. Było ono energochłonne, a do jego zasilania służył dodatkowy piec, produkujący parę. W efekcie koszt pracy starego urządzenia przewyższał wartość realizowanej usługi.


Jako beneficjent wspomnianego dofinansowania figuruje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Zostało ono przyznane na realizację operacji „Ochrona środowiska poprzez zainstalowanie nowych urządzeń w usługach meblarskich”. Umowa w tej sprawie została podpisana 2 sierpnia 2018 r. 200 tys. zł dotacji zostało przekazane z budżetu LGD ZZ, a środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zrealizowany projekt wpisuje się w cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju - „Zachowanie walorów środowiska obszaru LGD i przeciwdziałanie mianom klimatu z wykorzystaniem innowacji organizacyjnych i technologicznych” oraz w cel szczegółowy „Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”.


Operacja obniżyła koszty produkcji, spowodowała wzrost konkurencyjności  świadczonych usług fornirowania, a planowany wzrost sprzedaży umożliwi utrzymanie dodatkowych miejsc pracy. Dodatkowymi korzyściami są: mniejsza emisja szkodliwego dwutlenku węgla oraz ograniczenie zużycie energii elektrycznej do produkcji mebli. 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @