Rozwój usług firmy Wod-Bud Jarosław Karpiński dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia celem utrzymania konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy oraz powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.

Wodny biznes przy Wodnej


Z dofinansowania LGD ZZ skorzystała także firma WOD-BUD Jarosław Karpiński. Przedsiębiorstwo istnieje od 2007 r., a zajmuje się infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. W latach 2009-2012 wykonywało zamówienia o wartości:  100 tys. zł – 1 mln zł. Rok później  jeden z projektów opiewał nawet na 4 mln zł.


Główna siedziba firmy znajduje się w Trojanach, przy ul. Wodnej 7 (gmina Dąbrówka, powiat wołomiński). Na podstawie umowy z 9 listopada 2017 r. „WOD-BUD” uzyskała blisko 182 tys. zł dofinansowania. Zostało ono wykorzystane na realizację projektu: „Rozwój usług firmy WOD-BUD dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia celem utrzymania konkurencyjności firmy, szansą na rozwój gospodarczy oraz powstanie nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński”. W sumie operacja ta kosztowała około 400 tys. zł. Dofinansowanie zostało wykorzystane na zakup: 10-tonowej koparki obrotowej WACKER NEUSON EW 100, paneli fotowoltaicznych (jednofazowe o mocy 3,2 kW) oraz zatrudnienie 2 pracowników.


Działalność firmy jest związana z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonuje ona m.in. przewierty horyzontalne oraz wszystko, co jest związane z budową infrastruktury podziemnej. Głównie „WOD-BUD zarabia na pracach wynikających z zamówień publicznych, gdyż przychody firmy z tytułu usług dla sektora prywatnego stanowią jedynie 10% obrotów. Przedsiębiorstwo świadczy usługi głównie dla: MPWIK Warszawa, PWIK Radzymin, Wodociąg Marecki, PWIK Ząbki, Gmina Dąbrówka czy ZWIK Nowy Dwór Mazowiecki. W 2019 r. WOD-BUD miał zakontraktowane budowy na przyszłe 3 lata.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @