Fishing Intelligently (Inteligentne Rybactwo)

 OPIS PROJEKTU


Projekt pt. Fishing Intelligently (Inteligentne Rybactwo) miał na celu rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zagraniczną LGR przez współpracę z LGD Mazurskie Morze.


Projekt ten został zrealizowany w partnerstwie 3 LGD: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński (Polska), Lokalna Grupa Działania ”Mazurskie Morze” (Polska), Lokalna Grupa Działania Pohjoisin Lappi (Finlandia).


Był realizowany od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2020 roku.


W ramach projektu odbyły się takie działania jak:


- spotkanie inicjujące,
- szkolenie polskich trenerów (w Finlandii),
- produkcja i zakup sprzętu rybackiego,
- opracowanie broszury,
- dystrybucja broszury.


Spotkanie inicjujące


Spotkanie inicjujące miało za zadanie doprecyzować założenia i dalszy sposób realizacji projektu.Szkolenie polskich trenerów (w Finlandii)


Kolejnym działaniem było szkolenie polskich trenerów. 10-osobowa grupa uczestników odbyła wizytę w Finlandii w okolicach jeziora Lokka w dniach 8-12 lipca 2019 roku w celach szkoleniowych. Szkolenie dotyczyło teoretycznych i praktycznych aspektów wykorzystywania nieselektywnych metod połowu. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy pozyskali lub rozszerzyli wiedzę dotyczącą tych technik i po powrocie mogli przekazywać ją dalej zainteresowanym osobom.
Produkcja i zakup sprzętu rybackiego


W celach szkoleniowych oraz związanych z rozpropagowaniem tych metod został zakupiony w ramach projektu sprzęt rybacki.Opracowanie i dystrybucja broszury


Ponadto, została opracowana i rozdystrybuowana broszura dotycząca nieselektywnych metod połowowych


 Broszura - wersja do pobrania


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @