HESTIA - Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA - Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości

 OPIS PROJEKTU


Spotkanie inicjujące projekt


Spotkanie inicjujące zostało zorganizowane w dniach 4-5.06.2019 roku na terenie LGD Aktywni Razem w celu przedyskutowania szczegółów działań projektu HESTIA i osiągnięcia jednakowego rozumienia celów i sposobu realizacji projektu.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z LGD z Finlandii (2 os.), przedstawiciele LGD AR (2 os.), przedstawiciele LGD ZZ (3 os.) oraz moderator (1 os.).


Pierwszego dnia spotkanie ukierunkowane było na omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu, harmonogramu poszczególnych działań, rekrutacji uczestników i wizyt studyjnymi, w tym szkoleń kulinarnych, przedstawienie planu pobytu przedstawicieli LGD z zagranicy. Drugiego dnia  skupiono się na omówieniu kolejnych działań zaplanowanych w ramach projektu, w szczególności szkoleń i praktyk gastronomicznych dla młodzieży, zaplanowanych publikacji i działań promocyjnych oraz ustaleniu szczegółowego harmonogramu prac dla partnerskich LGD. W drugim dniu spotkania partnerom projektu współpracy zaprezentowano walory kulturowe obszaru LGD AKTYWNI RAZEM.


Rekrutacja uczestników


Rekrutacja uczestników była prowadzona w okresie od czerwca do listopada 2019 roku. Każdy z partnerów prowadził rekrutację oddzielnie. Opierała się ona głównie na zaproszeniach kierowanych do szkół, placówek gastronomicznych, ale także lokalnych gazetach oraz stronach internetowych partnerów projektu.


Wizyta studyjna w Finlandii, w tym szkolenie kulinarne


W dniach 14-17 lipca 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Finlandii w tym szkolenie kulinarne z udziałem przedstawicieli branży gastronomicznej obszarów LGD Aktywni Razem i LGD Zalew Zegrzyński, przedstawicieli polskiej młodzieży ze szkoły gastronomicznej, moderatora oraz przedstawicieli LGD AR i LGD ZZ. W trakcie spotkania połączono się także z Prezesem partnerskiej węgierskiej LGD za pomocą komunikatora Skype.


W ramach programu wizyty odbywały się liczne warsztaty kulinarne, w tym związane z przygotowaniem tradycyjnej kuchni fińskiej. Uczestnicy mieli okazję przyrządzać m.in dania z mięsa z renifera, tradycyjne fińskie placki, poznać lokalną metodę przyrządzania ryb. Ponadto, uczestnicy mieli okazję poznać przykłady fińskich inicjatyw , lokalną kulturę, kuchnię oraz styl prowadzenia działalności turystycznych.Wizyta studyjna w Polsce, w tym szkolenie kulinarne


W dniach 6-10 października 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Polsce, w ramach które obie polskie Lokalne Grupy Działania - partnerzy projektu gościły grupę z Finlandii oraz odwiedziły siebie nawzajem.


W wizycie brali udział przedstawiciele partnerskich LGD z Polski i Finlandii, młodzież i przedstawiciele branży gastronomicznej z obszarów tych LGD.


Uczestnicy tej wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturowym obszarów polskich LGD oraz wziąć udział w warsztatach kulinarnych dotyczących polskiej kuchni. Na obszarze LGD Aktywni Razem odbyły się warsztaty z pieczenia chleba, wyrobu tradycyjnych powideł z buraków cukrowych i wyrobu serów. Uczestnicy mogli zapoznać się także z metodą pieczenia ziemniaków w ognisku. Natomiast na obszarze LGD odbyły się warsztaty z przygotowania tradycyjnych polskich potraw. Uczestnicy pod nadzorem nauczyciela przedmiotów gastronomicznych przygotowywali m.in. kotlety schabowe, kapustę zasmażaną, pierogi oraz szarlotkę.


 

 
Lokalne warsztaty kulinarne (Polska)


W dniach 10-11 maja 2022 roku odbyły się lokalne warsztaty kulinarne, w których uczestniczyła młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych w klasach o kierunku gastronomicznym. Pierwsze warsztaty odbyły się 10 maja w Powiatowycm Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Serocku, a drugie 11 maja na terenie LGD Aktywni Razem. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowywali tradycyjne potrawy z obszarów partnerów projektu.


Warsztaty kulinarne na obszarze LGD Zalew ZegrzyńskiWarsztaty kulinarne na obszarze LGD Aktywni Razem


Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości i praktyki dla młodzieży w placówkach gastronomicznych


W dniach 10-11 maja 2022 roku odbyły się 2 szkolenia dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. Pierwsze szkolenie odbyło się 10 maja 2022 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych, a drugie szkolenie 11 maja 2022 roku na obszarze LGD Aktywni Razem. Uczestnikami obu szkoleń była młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych. Szkolenia miały na celu pobudzić w młodzieży postawy przedsiębiorcze. Były przeprowadzone przez dwie trenerki z obszaru fińskiego partnera projektu oraz moderatora projektu. W ramach szkolenia młodzież mogła zapoznać się z metodą 4H stosowaną w Finlandii oraz uczestniczyć w warsztatach, podczas których tworzyli swoje pomysły na działalność gospodarczą poprzez określenie oferty, grupy odbiorców produktów/usług, źródła finansowania pomysłów, otoczenia biznesu, metody promocji produktów.


Szkolenie na obszarze LGD Zalew Zegrzyński 

Szkolenie na obszarze LGD Aktywni Razem

Opracowanie publikacji: polskie, węgierskie i fińskie przepisy kulinarne / Katalog lokalnych produktów i usług


W ramach projektu powstała publikacja zawierająca przepisy kulinarne z trzech krajów, z których pochodzą partnerzy projektu. Znajdziemy w niej przepisy polskie, węgierskie i fińskie. Publikacja wydana została w wersji dwujęzycznej - polsko-angielskiej.


Z publikacją można zapoznać się wchodząc w poniższy link.


Publikacja "Kulinarne podróże - regiony Polski, Finlandii i Węgier od kuchni" - wersja do pobraniaDziałania promujące lokalne produkty, usługi (eko)turystyczne i współpracę


W ramach zadania zakupiono witrynki służące promocji lokalnych produktów. Witryny zostały rozmieszczone na obszarach partnerów projektu współpracy. Umożliwiają one odpowiednie wyeksponowanie lokalnych produktów.

Opracowanie przewodnika turystycznego 


W ramach projektu powstały dwa przewodniki turystyczne opisujące obszary polskich partnerów projektu współpracy - LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem (po jednym na obszar). 


Z przewodnikami w wersji elektronicznej można zapoznać się poprzez zamieszczone poniżej linki, natomiast wersje papierowe były dystrybuowane na lokalnych wydarzeniach oraz w biurach poszczególnych LGD.


Przewodnik turystyczny LGD Zalew Zegrzyński - wersja do pobraniaPrzewodnik turystyczny LGD Aktywni Razem - wersja do pobraniaWyjazd LGD AR na teren LGD ZZ promujący produkty lokalne i ofertę turystyczną


Grupa uczestników z obszaru LGD Aktywni Razem uczestniczyli w Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw we wrześniu 2022 roku. Uczestnicy mieli rozstawiony swoje stoisko, na którym promowali lokalne produkty i ofertę turystyczną obszaru LGD Aktywni Razem.
Promocja lokalnych produktów obszaru LGD ZZ oraz pokaz kulinarny


Zadanie to obejmowało zakup lokalnych produktów obszaru LGDZZ oraz koszy do zapakowania ich w zestawy. Lokalne produkty były promowane na lokalnej imprezie organizowawanej przez LGD Zalew Zegrzyński - Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw.W ramach projektu odbył się także pokaz kulinarny wykonany przez osobę o znanym wizerunku w branży gastronomicznej - Pascala Brodnickiego. Pokaz ten odbył się 29 września 2022 roku w Kuligowie. Pokaz kulinarny oglądali mieszkańcy obszaru LGD, w tym lokalni przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz młodzież z klasy gastronomicznej z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku.

Promocja projektu


Promocja projektu zakładała stworzenie zakładek na stronach internetowych partnerów projektu oraz przygotowanie i zamieszczenie artykułów prasowych w lokalnych gazetach.Zarządzanie projektem, w tym koordynacja


Zadanie to obejmowało koszty związane z organizacją projektu, w tym związane z tłumaczeniem zagranicznych dokumentów, wydaniem interpretacji indywidualnych czy prowadzeniem rachunków bankowych.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @