Organizacja i uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej

Pływając po Bugu i Narwi


Po  Jeziorze Zegrzyńskim pływają nowe 2 katamarany.   Spełniają  funkcję mobilnych punktów informacji turystycznej, jak i wakacyjnych przepraw rowerowo-osobowych przez  Bug oraz Narew. Ich budowa była współfinansowana ze środków LGD ZZ. Pływanie nimi jest bajecznie tanie. W 2019 r. kosztowało tylko 5 zł.


Właścicielem i armatorem katamaranów jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego. Jego siedziba znajduje się w Serocku (powiat legionowski), przy ul. Retmańskiej 47. Kieruje nim Zbigniew Szumera, który jednocześnie jest dyrektorem Żeglugi Mazowieckiej, prowadzącej działalność żeglugową na Jeziorze Zegrzyńskim i Narwi. Dokonuje tego m.in. zabytkowym statkiem pasażerskim ALBATROS, którego remont i modernizacja była przed 5 laty  współfinansowane również dzięki dotacji LGD ZZ.


Wspomniane katamarany powstały w ramach realizacji projektu „Organizacja i uruchomienie mobilnych punktów informacji turystycznej”. Umowa w tej sprawie  została podpisana 3 kwietnia 2018 r., w następstwie czego Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego otrzymało prawie 300 tys. zł dofinansowania na pokrycie 85% kosztów kwalifikowanych operacji. Oprócz stworzenia katamaranów, wydrukowane zostały także przewodniki „Szlaki wodne Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego”, które rozdawane są podczas rejsów odbywanych na promach i statku „Albatros”.


Katamarany są nowatorską, prototypową konstrukcją o wymiarach 3 x 8,5 m., zbudowaną na 10 pływakach z PCV o wyporności 2,5 t. i napędzanych przez silnik spalinowy TOHATSU o mocy 30 KM.  Są to małe statki turystyczne, posiadają wyposażenie ratunkowe i wszelkie wymagane prawem dokumenty, uprawniające do przewozu 12 pasażerów, 2 członków załogi oraz 8 rowerów. Na budowę i wyposażenie tych jednostek Stowarzyszenie wykorzystało 200 tys. zł dotacji. Pozostała część wsparcia posłużyła na wydanie przewodników, które zawierają m.in.: mapy szlaków wodnych; dane teleadresowe portów i wypożyczalni sprzętu pływającego; namiary na organizatorów kursów związanych z wodą; telefony do organizatorów noclegów; propozycje rejsów pasażerskich po Jeziorze Zegrzyńskim, a także wskazówki dla wędkarzy.


W sezonie letnim 2019 r. upały i brak opadów przyczyniły się do niskiego poziomu wody w rzekach. W efekcie czego planowane rejsy katamaranem do Barcic były niemożliwe i trzeba było je skrócić do Kuligowa (powiat wołomiński)  i  Popowa (powiat wyszkowski).  Drugi katamaran pływał z pasażerami od Serocka do Arciechowa. Te wodne wycieczki były w 2019 r. zaskakująco tanie. Dzięki wsparciu finansowemu władz Dąbrówki, Radzymina, Serocka i Somianki stowarzyszenie zrezygnowało ze sprzedaży biletów, pobierając symboliczna kwotę 5 zł./1 os - jako  darowiznę na działalność statutową organizacji (płatne jedynie przelewem – kartą na statku). W związku więc z pięknem okolic Bugu i Narwi; przygodą i symbolicznym kosztem, katamarany w sezonie wakacyjnym 2019 r.  - przewiozły ponad 1900 osób.


Budowa katamaranów znacznie przekroczyła przewidywane wydatki. Obecnie wyglądają one inaczej niż przy odbiorze, bo w 2019 r. Stowarzyszenie zainwestowało w nie dodatkowe środki. Katamarany powstały według koncepcji ideowej Zbigniewa Szumery oraz wykonane zostały przez firmę ROTOTECH z Tomic, która specjalizuje się w budowie m.in. łodzi ratunkowych dla WOPR i OSP oraz domów na wodzie. Katamaran, czyli mały statek turystyczne zabiera na wodną wycieczkę 12 osób (zgodnie z przepisami) oraz 8 rowerów. Taki statek waży 850 kg i co niezwykle ciekawe, by płynąć potrzebuje wody o głębokości jedynie 40 cm. 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @