Zakup samochodu ciężarowego z basenami do przewozu ryb żywych w celu ich dalszej sprzedaży klientowi końcowemu oraz zakup i instalacja wędzarni razem z niezbędną infrastrukturą - nowy łańcuch dostaw produktów rybnych na rynek lokalny.

Świeże i wędzone ryby z Jeziora Zegrzyńskiego!


Dostarczycielem świeżo złowionych, jak i wędzonych ryb jest Ośrodek Rybacki w Wierzbicy , będący jednostką terenową  Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Dzięki unijnym dotacjom, od niedawna placówka ta dysponuje samochodem ciężarowym do przewozu żywych ryb oraz profesjonalnym sprzętem do ich wędzenia.


Ośrodek rybacki w Wierzbicy mieści się blisko brzegów Narwi, tuż przed mostem. Choć jego siedziba zarejestrowana jest na adres: Wierzbica 10, 05-140 Serock, to korespondencję odbiera się w sąsiadującym mieście. W ostatnich latach przy współudziale unijnych funduszy, przeznaczonych na rozwój polskiego rybactwa, w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy przeprowadzono wiele spektakularnych przedsięwzięć.  Przykładem następujący - „Zakup samochodu ciężarowego z basenami do przewozu ryb żywych w celu ich dalszej sprzedaży klientowi końcowemu oraz zakup i instalacja wędzarni razem z niezbędną infrastrukturą – nowy łańcuch dostaw produktów rybnych na rynek lokalny”. Umowę w tej sprawie Polski Związek Wędkarski podpisał w połowie maja 2018 r., a dotacja została mu wypłacona z budżetu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Zakup samochodu oraz wędzarni kosztował w sumie blisko 590 tys. zł, z czego dofinansowanie  wyniosło prawie 240 tys. zł.  W większości pochodziło ono z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Realizacja tej operacji miała na celu w szczególności utworzenie przez beneficjenta nowego łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny, a także utrzymanie jednego miejsca pracy do zakończenia realizacji operacji. Zakup samochodu ciężarowego pochłonął zdecydowaną większość dotacji. Jak widać na zdjęciach to naprawdę duży wóz, który na raz może przewieźć  5 ton ryb. Wyposażony jest w 6 basenów. Wędzarnia kosztowała około 40 tys. zł.


Na miejscu, w pobliżu wędzarni rozchodzi się przyjemny zapach wędzonych ryb . Można je tu zjeść w: restauracji, na świeżym powietrzu w wiacie albo kupić w firmowym sklepie. W sezonie letnim hitem wędzarni jest duży leszcz łowiony w Zalewie Zegrzyńskim.Zimą wędzone są również karpie oraz tołpygi, pochodzące z polskich stawów.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @