Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego, urządzenia dozującego oraz zakup specjalistycznych środków transportu

Ciasta i torty jak marzenie


Piekarnia „Marzenie” z Marianowa (gmina Dąbrówka) to najlepszy przykład polskiej operatywności, talentu i pracowitości. By sprostać popytowi na smaczne wyroby,  koniecznym był zakup samochodów dostawczych, pieca i dozownika z pompą. Udało się, bo LGD ZZ wsparła tę inwestycję dotacją.


Beneficjent, czyli  Marzena Gawlik „Marzenie” uzyskała dofinansowanie na pokrycie połowy kosztów kwalifikowanych, dotyczących realizacji operacji „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego , urządzenia dozującego oraz zakup specjalistycznych środków transportu”. Umowa w tej sprawie została podpisana 20 lutego 2018 r. i dzięki temu na konto firmy „Marzenie” z powiatu wołomińskiego została przelana dotacja w wysokości 200 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup: dwóch samochodów dostawczych, nowoczesnego pieca i dozownika z pompą. Zakupiony piec jest nowoczesny, dzięki czemu krócej piecze i lepiej się wypieka, a co bardzo ważne, jest energooszczędny. Samochody dostawcze są w ciągłym ruchu, bo w okolicy przybyło punktów, do których piekarnia dostarcza wyroby cukiernicze.


Dotacja została wypłacona w formie refundacji, czyli jako zwrot części poniesionych kosztów. Pracownicy piekarni samodzielnie wypełnili wniosek o dofinansowanie. Szczęśliwie przysłowiowa „nauka nie poszła w las”, więc dzięki doświadczeniu z realizacji pierwszego projektu, pani Marzenie udało się sprawnie i bez zbędnego stresu zgromadzić potrzebne dokumenty oraz pozyskać środki finansowe.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @