Montaż systemu alarmowego SWN i systemu telewizji dozorowej TVU na budynku kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku.

Strzeżonego Pan Bóg strzeże!


Zabytkowy kościół w Serocku od września 2019 r. będzie dodatkowo chroniony. Dzięki dotacji ze środków LGD ZZ zainstalowany tam jest system alarmowy oraz system telewizji dozorowej.


Dofinansowanie w kwocie blisko 50 tys. zł zostało przyznane Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Serocku (powiat legionowski). Środki te posłużyły na realizację projektu – „Montaż systemu alarmowego SWN i systemu telewizji dozorowej TVU na budynku kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku”. Umowa w tej sprawie została podpisana 26 listopada 2018 r. Szczególna ochrona tego zabytkowego kościoła umożliwi zwiedzanie jego wnętrza częściej niż do tej pory. Dotychczas było to możliwe tylko przed i po mszach w dni powszednie i weekendy. W innych godzinach wnętrze kościoła można oglądać zza kraty. Te środki ostrożności podyktowane są wieloma kradzieżami cennych detali architektonicznych.


Nowy system telewizji dozorowej będzie mógł być w przyszłości również wykorzystywany do transmisji z kościoła ważnych wydarzeń religijnych. Ksiądz proboszcz liczy na to, że nowinki techniczne w kościele przyciągną do kościoła wielu ludzi, w tym młodych. Serock zamieszkuje około 4 tys. ludzi, choć nie wszyscy są członkami wspólnoty parafialnej.

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @