Budowanie partnerstw lokalnych istotnym elementem rozwoju społeczności wiejskich


Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym


Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 10-13 czerwca br.


Poniżej znajdują się: regulamin, program wyjazdu oraz formularz zgłoszeniowy.


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Regulamin


Program wyjazdu 


Formularz zgłoszeniowyZdjęcie:Biznes zdjęcie utworzone przez onlyyouqj - pl.freepik.com


 


Relacja z realizacji operacji własnej - wyjazdu studyjnego


Pierwszego dnia grupa uczestników miała okazję poznać dobre praktyki LGD Zaścianek Mazowsza. W miejscowości Czerwin zostały zaprezentowane budynki infrastruktury publicznej i rekreacyjnej, a następnie uczestnicy wyjazdu odwiedzili osoby prowadzące działalność gospodarczą, które skorzystały z dofinansowania. Były to przedsiębiorstwa Eko Kuchnia Kuczyńska Barbara w miejscowości Rębisze Kolonia oraz „Willa Stajnica” Agnieszka Rybaczyk. W godzinach popołudniowych uczestnicy wyjazdu wzięli udział w sesji tematycznej dotyczącej tradycji regionu Zaścianek Mazowsza, wpływu dziedzictwa i kultury na rozwój gospodarczy oraz obejrzeli inscenizację dotyczącą obyczajów szlachty zaściankowej.


Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w sesji tematycznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego Kurpiów oraz poznali dobre praktyki LGD Kurpsie Razem. Po południu grupa zwiedzała Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle oraz uczestniczyła w warsztacie rękodzieła ludowego.


Trzeciego dnia uczestnicy zwiedzali Muzeum Kultury Kurpiowskiej – Pomnik Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku w Ostrołęce oraz ekspozycję prywatnego Muzeum Kurpiowskiego w Wachu. Następnie grupa uczestników miała okazję zapoznać się z ofertą turystyczną oraz walorami przyrodniczymi podczas rejsu statkiem po jeziorze. W dalszej części dnia uczestnicy zwiedzili Klasztor Starowierców, który został wyremontowany dzięki dofinansowaniu. Obiekt jest przykładem dobrych praktyk LGD Mazurskie Morze.


Na ostatni dzień wyjazdu zaplanowane było dalsze zwiedzanie dobrych praktyk LGD Mazurskie Morze. Uczestnicy odwiedzili firmę FHU Gościniec Mirosław Gworek w Głodowie. Potem brali udział w sesji tematycznej nt. Północnego Szlaku Rybackiego oraz dobrych praktyk z zakresu wykorzystania tradycji i kultury w prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie odwiedzili restaurację Baszta, która również jest przykładem dobrych praktyk LGD Mazurskie Morze. 

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @