Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania innowacyjnych przecisków metodą pneumatyczno-hydrauliczną szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.

Sprężarka i kret


Całość dotacji uzyskanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Adam Mańko przeznaczył na zakup specjalistycznej maszyny. Ten młody elektryk z Serocka, obecnie przedsiębiorca, zakupił urządzenie do wykonywania przecisków metodą pneumatyczno-hydrauliczną. Pozwala ono na położenie kabla elektrycznego nawet pod wyasfaltowaną drogą.


Urządzenie to, podobnie jak kret, robi tunele pod ulicami, dzięki czemu podłącza się domy do energii. Kosztowało ponad 75 tys. zł. Jest ono niezbędne w okolicy, bo mnóstwo nowych domów powstaje wokół istniejących jezdni. Obrazując, gdy pod ulicą np. Warszawską czy Pułtuską trzeba przepuścić kabel, Adam Mańko najpierw współpracuje z geodetą. Na podstawie map z zaznaczonymi przewodami i kanalizacją specjalista ten wytycza trasę. Zgodnie z jej przebiegiem firma elektryczna uruchamia pneumatyczne urządzenie. Działa ona na zasadzie młotka, w efekcie czego maszyna uruchamia sprężone powietrze i kret zaczyna przeciskać otwór. Średnio tunel o długości 8 metrów powstaje w ciągu 1 godziny, a jego średnica wynosi 13 cm.


Działalność gospodarczą o profilu elektrycznym pan Adam uruchomił w lipcu 2017 r. Stało się tuż po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie, który zakładał - „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania innowacyjnych przecisków metodą pneumatyczno-hydrauliczną szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński”. Firma Adama Mańko nazywa się Energolinia, zarejestrowana jest w Serocku (powiat legionowski), przy ul. Prusa 5a. W 2019 r. właściciel nie zatrudniał pracowników, natomiast przyjął na praktykę 3 uczniów ze szkoły zawodowej z Serocka.


Energolinia wykonuje wszelkiego rodzaju instalacje elektryczne w budynkach jednorodzinnych, głównie jednak koncentruje się na wykonywaniu przyłączeń elektrycznych dla PGE. Pan Adam od urodzenia mieszka w Serocku. Pasją elektryczną zaraził się od taty, który również jest elektrykiem."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @