Remont dachu zabytkowego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce

Tu ochrzczony był Norwid


Parafia rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce uzyskała z LGD ZZ dofinansowanie na remont kościelnego dachu. Umowę w tej sprawie podpisała w lipcu 2017 r. W efekcie, po kilkunastu latach zacieków wewnątrz kościoła, sytuacja nareszcie została opanowana.


Parafia ta znajduje się w powiecie wołomińskim, przy ul. Kościelnej 30. Obecnie jej proboszczem jest ks. Grzegorz Andrzej Piotrowski. Piastuje to stanowisko od połowy 2015 r. W ciągu ostatnich 2 stuleci źródła informują o 18 tutejszych proboszczach, spośród których i tu ciekawostka - ks. Jan Kanty Matliński (lata 1820?–1831) ochrzcił tu jednego z polskich wieszczów - Cypriana Kamila Norwida. Dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł zostało przyznane na projekt zatytułowany - „Remont dachu zabytkowego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce”. Stosowna umowa została podpisana 13 lipca 2017 r. W ramach dotowanej operacji nastąpiła wymiana na dachu blachy cynkowej na miedzianą. Poprzednia blacha była źle położona, w następstwie czego powstały dziury i dach przeciekał. Blacha ta była także źle połączona, bo zamiast na zamki, łączyły ją gwoździe. Ponadto nie było dotychczas tzw. wydr na dachu, w konsekwencji czego blacha przylegała do muru. To powodowało, że woda po nim ściekała. Po remoncie wszystko jest  wykonane zgodnie z wymaganą technologią. Dach został także w pełni odeskowany. Poprzednie odeskowanie było ażurowe, co powodowało, że blacha cynkowa pod wpływem wiatru zniekształcała się i powstały dziury. Wyremontowany dach jest brązowawy, a wcześniejszy był w odcieniu szarości.


Jak wspomina ks. proboszcz, trudno było znaleźć wykonawcę remontu. Ze względu na to, że kościół znajduje się w rejestrze zabytków, od wykonawcy wymagany był certyfikat na zabytek. Do ogłoszonego przetargu, zgłosiła się tylko jedna firma, ale szczęśliwie - bardzo doświadczona. Remont przedłużał się jednak, bo podczas prac często padał deszcz. W tym okresie, w ciągu 4 miesięcy, tylko 12 dni było suchych.

 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @