Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Infrastruktura sportowa na medal!


Sukcesy polskich sportowców to również zasługa bazy, w jakiej trenują. I naprawdę słusznym jest porzekadło: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, bo unijne wsparcie w ogromnym zakresie wspiera rozbudowę polskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży szkolnej. Wspaniałym przykładem są projekty zrealizowane w Dąbrówce (powiat wołomiński).


W lutym 2018 r. gmina Dąbrówka podpisała umowę na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”. Na podstawie wspomnianego dokumentu Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński przekazała gminie 300 tys. zł dotacji. Dofinansowana operacja została zrealizowana w Dąbrówce, przy ul. Kościuszki 14, na działce nr 61/4 (obręb 0005 Dąbrówka). W efekcie nieopodal szkoły istnieje nowoczesna infrastruktura sportowo-rekreacyjna.


W ramach dofinansowanej inwestycji powstały:
- bieżnia o długości 250 m i szerokości 5 m, oddzielona od boiska strefą bezpieczną ok. 2,40 m; o powierzchni łącznej wraz z odcinkiem prostej 1363 m kw oraz nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu, typu „Sandwich”, spełniającej wymogi IAAF Class1,
- w tym bieżnia prosta jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 86 m (dla biegów na dystansie 60 m); skocznia do skoku w dal i trójskoku – rozbieg po bieżni poliuretanowej na przedłużeniu bieżni prostej,
- rzutnia do konkurencji pchnięcia kulą,
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 40 m x 60 m (na powierzchni netto 2400 m kw) o nawierzchni z trawy naturalnej (z rolki o parametrach trawy sportowej), spełniającej wymogi niemieckiej normy DIN 18035 w odniesieniu do gleby darniowej oraz składu trawy; boisko zostało wyposażone w bramki z aluminium 500 cm x 200 cm oraz tuleje stalowe do słupków.


W ramach dofinansowanej inwestycji teren został ogrodzony. Zastosowano ogrodzenie panelowe (panel o wysokości 163 cm i szerokości 250 cm), przy czym wzdłuż krótkich boków, na długości 30 m z każdej strony, umiejscowiono siatką polietylenową o wysokości 5 m (tzw. piłkochwyty). Ponadto na użytek zawodników, trenerów czy publiczności umieszczono tu: 3 kosze na śmiecie z daszkiem, 4 ławki młodzieżowe z rur stalowych, 4 stojaki na rowery (5-stanowiskowe) oraz 2 wiaty przeznaczone dla zawodników rezerwowych na 13 miejsc każda. Co bardzo istotne i umożliwiające treningi po zachodzie słońca, bieżnia lekkoatletyczna wokół boiska została oświetlona.


Wsparcie unijne przyczyniło się realizacji kilku celów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  Zgodnie z celem ogólnym powoduje rozwój gospodarczy obszaru LGD Zalew Zegrzyński. Sprzyja ponadto do propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na tym obszarze. Natomiast zgodnie z celem szczegółowym, powoduje rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowaną promocję. Powstała bowiem infrastruktura do organizacji imprez ogólnodostępnych, w tym także dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.  


Całkowity koszt realizacji tej operacji wyniósł – blisko 1,4 mln zł. Oprócz wsparcia z LGD ZZ, inwestycja ta została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resort sportu przeznaczył na to 400 tys. zł. Warto też dodać, że w 2015 r. gmina Dąbrówka pozyskała z LGD ZZ dotację w wysokości ok. 362 tys. zł na budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Dąbrówce i Józefowie. Projekty te były finansowane z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @