Kaplica Grobowa na Cmentarzu Parafialnym w Wieliszewie - etap III

Kaplica pięknieje na naszych oczach


Jednym z najciekawszych zabytków w Wieliszewie (powiat legionowski) jest imponujących rozmiarów kaplica-grobowiec, wybudowana w początkach XIX w. Współcześnie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu proboszcza Grzegorza Kucharskiego, parafian i pracowników Urzędu Gminy Wieliszew przeprowadzono w niej gruntowny remont, w dużej części sfinansowany w ramach dotacji z Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński”.  Efekty tego projektu – zachwycają!


Grobowiec, który jest jednocześnie kaplicą, wybudowany został w stylu klasycystycznym, w pierwszej połowie XIX w. Znajduje się na cmentarzu w Wieliszewie, przy ul. Modlińskiej 105 w Wieliszewie. Wykonano go z cegły, na planie sześcioboku. Krypta, tj. miejsce złożenia zmarłych, znajduje się w podziemiu grobowca. W trakcie jego porządkowania odnaleziono szczątki doczesne 7 osób, spośród których ustalono tożsamość 5. Należą one między innymi do zmarłej Rozalii z Wolskich oraz Miecia Kopijowskiego. Dowodem na to są 2 zachowane tablice epitafijne z białego marmuru, które znajdują się w górnej części kaplicy. Wieść niesie, że podczas II wojny światowej w kaplicy odbywały się msze św., a także udzielane były sakramenty małżeństwa czy pierwszej komunii świętej. Ks. Grzegorz chce, by ta tradycja była kultywowana.


Remont kaplicy, współfinansowany z unijnych dotacji przekazywanych przez LGD ZZ, odbywał się na przestrzeni kilku lat, w 3 etapach. Ostatni przeprowadzony był w 2018 r. W ramach pierwszego - przywrócono kopule kształt z 1834 r. W drugim – wykonano elewację i zewnętrzne przyziemie. Rozebrano też stare schody, zabezpieczono ściany i wykonano drewniane drzwi. W trzecim: uporządkowano kryptę; wstawiono wybite jeszcze podczas II wojny światowej okno; wykonano sarkofag, w którym złożono skremowane szczątki doczesne; a także zrobiono elewacje wewnętrzne i wytynkowano brakujące elementy. W sumie prace remontowe kosztowały 1,2 mln zł, a dotacja z LGD ZZ pokryła 60 proc. kwalifikowanych wydatków. W trzecim etapie dotacja wyniosła około 300 tys. zł.


Przed rozpoczęciem remontu dosyć długo, bo przez 3 lata przygotowywane były dokumenty i wykonywane wymagane  ekspertyzy. Poszukiwani byli także spadkobiercy grobowca, ale bez skutku.  Warto również wspomnieć, że parafii wieliszewskiej kolejny raz udało się uzyskać dotację na remont kaplicy. Pierwszy raz stało się to pod koniec XIX w. Wtedy wniosek o wsparcie pozytywnie zaopiniował Wydział Budowlany Warszawskiego Rządu Gubernialnego. "Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @