Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie

Kościół Matki Boskiej Królowej Polski w Jabłonnie


We wsi Jabłonna, tuż przy granicy z Warszawą, w 2018 r. wyremontowano kościół. Prace te w większości zostały sfinansowane z unijnej dotacji przekazanej przez Lokalną Grupę Działania „Zalew Zegrzyński”. Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, choć już w rejestrze zabytków, prezentuje się obecnie zupełnie jak nowo wybudowany.


Gruntowny remont spowodował, że jabłonowska świątynia jest kolejną wizytówką powiatu legionowskiego. Znajduje się ona przy ul. Modlińskiej, w kompleksie pałacowo-parkowym, nieopodal pałacu zbudowanego w 1784 r. z inicjatywy biskupa Michała Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta.


Od kilku lat proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski jest ks. Jerzy Sieńkowski, który przez wiele lat sprawował posługę kapłańską w pobliskiej nieporęckiej parafii, również w powiecie legionowskim. To właśnie ten duchowny sprawował pieczę nad całością prac remontowych. Ich najważniejszym etapem było odwodnienie fundamentów i maksymalne odciągnięcie wody od budynku. W tym celu fundamenty zostały odkopane do 1 m głębokości, zabezpieczone specjalnym impregnatem i wyłożone tzw. folią kubełkową. Ona przepuszczając powietrze, umożliwia częściowe odparowywanie wody. W kolejnym etapie fundamenty zostały zasypane specjalnym piaskiem. Na zewnętrznych ścianach zainstalowano plastikowe rynny spustowe, natomiast około 6 metrów od ścian wykopano studzienki chłonne, do których, za pośrednictwem rur, trafia woda spływająca z rynien. Co więcej, odpowiednia instalacja umożliwia rozprowadzanie jej wśród pobliskiej zieleni. W trakcie remontu wymieniono także stare okna na aluminiowe, podwójne komorowe; wykonano nowe obróbki blacharskie oraz naprawiono ubytki i pęknięcia w ścianach. Skuto także cokół wokół kościoła i położono nowy. Na zakończenie pomalowano z zewnątrz cały kościół w odcieniu szaro-popielatym, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków.


Całkowity koszt remontu wyniósł 398 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowiło – blisko 297 tys. zł. Na obowiązkowy wkład własny parafii w koszty realizacji projektu złożyły się: oszczędności parafii, organizowane zbiórki oraz różne ofiary parafian w trakcie kolędy czy „tacy” podczas mszy. Wniosek o unijne dofinansowanie został złożony 2 grudnia 2016 r., a protokół ostatecznego odbioru przeprowadzonego remontu został sporządzony 19 lutego 2018 r.


 "Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @