Aktualności

Ścieżka pieszo-rowerowa w Zegrzu otwarta!

Data umieszczenia:

W dniu 8 września Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Edward Trojanowski wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock Arturem Borkowskim oddali mieszkańcom do użytku ścieżkę pieszo-rowerową wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Ścieżka pieszo-rowerowa oraz mała architektura, która powstała w Zegrzu była możliwa, dzięki realizacji przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński projektu współpracy "Mazowieckie Mazury - rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem". Projekt ten ma na celu poprawę warunków dla rozwoju turystyki na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem poprzez realizację działań infrastrukturalnych i promowanie obszarów przy współpracy obu Lokalnych Grup Działania. 


W ramach zadania inwestycyjnego Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński powstała ścieżka pieszo-rowerowa, umocnienie brzegu w postaci gabionów, plac zabaw, ławki, leżaki, stojaki na rowery, ale także nowe nasadzenia i nowe oświetlenie. Natomiast na terenie LGD Aktywni Razem powstają pomosty pływające oraz zostanie przebudowany budynek na potrzeby stworzenia miejsca informacji i obsługi ruch turystycznego.


Projekt "Mazowieckie Mazury" obejmuje także działania nieinwestycyjne. W sierpniu tego roku został zorganizowany spływ kajakowy służący promowaniu szlaku na Wiśle. Zaplanowano także wydanie przewodnika dla kajakarzy oraz organizację forum "Mazowieckie Mazury - promocja i rozwój turystyki i rekreacji wodnej na Mazowszu".


Warto podkreślić, że oddana do użytku inwestycja w Zegrzu jest także doskonałym przykładem współpracy różnych podmiotów. Zrealizowana przez LGD inwestycja jest częścią większego zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego. Wraz z częścią zrealizowaną przez LGD została otwara druga część zadania dotycząca modernizacji budynku magazynowego na potrzeby rekreacyjno-turystyczne  wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Ta część została zrealizowana przez Miasto i Gminę Serock. Kolejna część dotycząca pomostów pływających i slipu jest zaplanowana do realizacji i zostanie wykonana przez Miasto i Gminę Serock.


Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji. Mamy nadzieję, że inwestycja będzie dobrze służyła mieszkańcom i turystom, a Państwa zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z otwarcia tej inwestycji oraz filmu powstałego na etapie realizacji inwestycji.
    Film: https://www.facebook.com/100064876953400/videos/1360032997860247


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @