Aktualności

Wizyta przedstawicieli Mołdawii

Data umieszczenia:

W dniu 28 października br. gościliśmy na naszym obszarze przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa.

Wizyta na obszarze LGD Zalew Zegrzyński była częścią wizyty przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa (AIPA) w Polsce, która odbyła się w dniach 25-29 października.


W ramach tej wizyty w dniu 28 października przewidziane były wizyty w terenie. Na naszym obszarze gościliśmy przedstawicieli AIPA, przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzenia Biura LGD oraz prezentacji przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie. Następnie odbywały się wizyty u beneficjentów LGD Zalew Zegrzyński oraz LGD Zielone Mosty Narwi. Wśród naszych beneficjentów odwiedzeni byli: Przychodnia dla zwierząt Kado Mirosław w Łajskach oraz  Wypiek Ciast Domowych Marzenie Marzena Gawlik w Marianowie."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @