Aktualności

Warsztaty analityczne w ramach projektu współpracy "Dziedzictwo dla Przyszłości" ANCHOR

Data umieszczenia:

W dniach 25-29 października na terenie LGD Alto Casertano (Włochy) odbyły się się warsztaty analityczne w ramach międzynarodowego projektu współpracy "Dziedzictwo dla Przyszłości" ANCHOR.

W warsztatach brali udział przedstawiciele oraz młodzież z 4 Lokalnych Grup Działania - Partnerów projektu: LGD Zalew Zegrzyński, LGD Aktywni Razem, LGD Wspólny Trakt oraz LGD Alto Casertano (Włochy), który był gospodarzem tych warsztatów.


Na wcześniejszym etapie projektu zarówno młodzież włoska, jak i polska realizowała przed warsztatami pilotażowe wywiady z seniorami. Warsztaty, które odbyły się w zamku w mieście Mignano Monte Lungo, miały na celu analizę i korektę zebranych przez uczestników projektu materiałów. Młodzież włoska zaprezentowała podczas warszatów efekty swojej pracy z postaci filmu, w którym kilku seniorów opowiadało swoje wspomienia dotyczące wydarzeń historycznych, które odbywały się na terenie obecnej LGD Alto Casertano. Potem przedstawiciele młodzieży z polskich grup przedstawili zrealizowane materiały, które były narzędzem do porównania materiałów gromadzonych w obu krajach.


Następnie wywiązała się dyskusja, w której brali udziałał zarówno trenerzy, animator, przedstawiciele LGD, ale również i młodzież. Dzięki tej dyskusji wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z trudnościami na etapie realizacji materiałów, ale także sposobami na ich rozwiązanie oraz uatrakcyjnienie gromadzonych materiałów. Dzięki temu uczestnicy mogli podnieść swoją wiedzę i umiejętności, a materiały zbierane na dalszym etapie mogą być lepsze zarówno pod względem merytorycznym jak i również technicznym.


Warsztaty dopełniły wizyty w siedzibie regionu Campania oraz miejscach szczególnie ważnych dla historii Polski lub Włoch takich jak Monte Cassino czy Pompeje.


Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania uczestników, a zrealizowane w przyszłości materiały pozwolą na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów, ale także pozytywnie wpłyną na budowanie relacji międzypokoleniowej.

Fotografie: Pan Tomasz Talarski


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @