Aktualności

Szkolenie z technik archiwizacji społecznej już za nami

Data umieszczenia:

W dniach 7-8 września w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie odbyło się szkolenie z technik archiwizacji społecznej w ramach międzynarodowego projektu współpracy

W szkoleniu brali udział młodzi ludzie do 35 roku życia z obszaru 4 Lokalnych Grup Działania: LGD Zalew Zegrzyński (Polska), LGD Aktywni Razem (Polska), LGD Współny Trakt (Polska), LGD Alto Casertano (Włochy) oraz przedstawiciele tych LGD.


Pod czujnym okiem trenerów, którymi byli Pan Tomasz Talarski - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Legionowie, doświadczony dziennikarz i filmowiec oraz Pan Wawrzyniec Orliński  - kierownik działu archeologicznego Muzeum Historycznego w Legionowie, młodzi ludzie nabywali wiedzę  i praktyczne umiejętności z zakresu technik archiwizacji społecznej.


Na szkoleniu omówiona została metodyka robienia wywiadów m.in jak pozyskać rozmówców, jak z nimi rozmawiać oraz jak unikać najczęściej popełnianych błędów w tego typu wywiadach. W części związanej z filmowaniem uczestnicy mogli pozyskać wiedzę m.in jak nagrywać wywiady, aby ich jakość była możliwie najlepsza oraz atracyjna dla odbiorców, w tym odpowiedni dobór światła, kadrowanie, ale także mieli okazję poznać podstawy montażu.


Część teoretyczną uzupełniła część warsztatowa, w której uczestnicy mogli w praktyce zastosować pozyskaną wiedzę. Uczestnicy w tej części m.in realizowali przykładowe wywiady oraz je nagrywali. Następnie zostały one omówione przez trenerów.


Mamy nadzieję, że szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, a pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą na osiągnięcie zamierzonych rezultatów projektu.


Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod linkiem:


http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=194&lang=


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @