Aktualności

Szkolenie w ramach projektu międzynarodowego

Data umieszczenia:

Informujemy, że w dniach 7-8 września br. odbędzie się szkolenie dotyczące technik archiwizacji społecznej w ramach projektu międzynarodowego

W szkoleniu weźmie udział grupa młodych osób do 35 roku życia oraz przedstawiciele LGD z 4 Lokalnych Grup Działania: LGD Zalew Zegrzyński (Polska), LGD Aktywni Razem (Polska), LGD Współny Trakt (Polska) oraz LGD Alto Casertano (Włochy).  Szkolenie dotyczy technik archiwizacji społecznej i ma na celu przegotowanie uczestników do realizacji dalszej części projektu, w tym m.in do realizacji wywaiadów z osobami starszymi.


Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod linkiem:


http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=194&lang="Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @