Aktualności

Relacja z realizacji operacji własnej - wyjazdu studyjnego na Litwę

Data umieszczenia:

W dniach 09.08.2021-13.08.2021 odbył się wyjazd studyjny na Litwę pt. "Współpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru."

 


W poniedziałek 9 sierpnia 2021 roku grupa 40 uczestników udała się na pięciodniowy wyjazd studyjny na Litwę. Pierwszego dnia po przyjeździe uczestnicy poprzez spacer z przewodnikiem mieli okazję poznać dziedzictwo historyczne i kulturowe miasta Druskienniki. Zobaczyli m.in. pomnik Zygmunta Augusta, Druskiennicki Aquapark, fontanny oraz poznali historię wybitnego litewskiego malarza i kompozytora Mikołaja Konstantego Czurlanisa.Drugiego dnia uczestnicy gościli w Biurze LGD Druskininkai, gdzie mogli zapoznać się z dobrymi praktykami oraz zobaczyć jak rozwijało się miasto w ostatnich latach. W dalszej części programu poznawali przykłady wdrażanych projektów. Odwiedzili dwór Leipalingisa, gdzie m.in. odbyła się nauka „Poloneza”. Odwiedzili gospodarstwo, w którym produkuje się litewski ser. Odwiedzili również Snow Arenę – całoroczny obiekt narciarski oraz przejechali się Druskiennicką kolejką linową.  Na koniec dnia uczestniczyli z prezentacji obrzędów ludowych regionu poprzez spektakl „Jak mieszkaniec dzukii źony szukał“, gdzie mieli możliwość poznać zwyczaje oraz stroje regionalne.Trzeciego dnia grupa uczestników zagościła w rejonie Sołecznikowskim.  Wizyta zaczęła się od spotkania z Prezesem LGD Salcininkai, który przedstawił informacje o działalności LGD, wskazał ich kierunki działań, przykłady dobrych praktyk oraz problemy z jakimi się borykają. Dobre wrażenie zrobiła polska szkoła w Sołecznikach pod kątem zaplecza edukacyjnego i infrastrukturalnego. Dodatkowo uczestnicy mogli poznać problemy tamtejsze Polonii, gdyż rejon Sołecznikowski jest w dużym stopniu zamieszkiwany przez ludność polskiego pochodzenia. W dalszej części dnia uczestnicy mogli poznać dziedzictwo kulturowe Polski i Litwy. Odwiedzili Miejsce Pamięci w Ponarach oraz zamek w Trokach.

Następnego dnia uczestnicy wyjazdu studyjnego odwiedzili Wilno. Wizyta rozpoczęła się od cmentarzu na Rossie, gdzie pochowani są również wybitni Polacy m.in. część rodziny Józefa Piłsudskiego, Joachim Lelewel, ojciec i ojczym Juliusz Słowackiego. Główną uwagę przyciągało mauzoleum „Matka i Serce Syna”, w którym pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego oraz serce marszałka. Następnie mogli zwiedzić Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie, dom, w którym przebywała św. Faustyna Kowalska, Ostrą Bramę oraz wiele innych ciekawych obiektów historycznych i kulturowych.
Ostatniego dnia wyjazdu tzn. 13.08.2021r. uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili Grutoparkas, czyli litewski skansen komunizmu, a następnie udali się w drogę powrotną do Polski.Mamy nadzieję, że wizyta studyjna spełniła oczekiwania uczestników, pozwoliła na lepsze poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego odwiedzanych obszarów, a poznane dobre praktyki będą doskonałą inspiracją do działań lokalnych na rzecz rozwoju obszaru LGD Zalew Zegrzyński.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @