Aktualności

Uwaga! Ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami biura

Data umieszczenia:

Prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną lub mailową.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z „koronawirusem” i związanym z tym Zarządzeniem Starosty Legionowskiego dotyczącym ograniczonego wstępu do budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 od dnia 13 marca do odwołania,  prosimy interesantów o kontaktowanie się z pracownikami biura drogą telefoniczną pod numerem:


(22) 76 40 413 – Biuro LGDZZ


(22) 76 40 408 - Księgowa


(22) 76 40 407 – Dyrektor Biura/ Prezes


 lub mailowo: biuro@lgdzz.pl


Zdjęcie: pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo">Tło zdjęcie utworzone przez d3images - pl.freepik.com


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @