Aktualności

Wyniki oceny Rady naborów grantowych i operacji własnych

Data umieszczenia:

Publikujemy wyniki ostatnich naborów.

W dniu 06 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostały ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach. W ramach naborów trwających od 16 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.  do godz. 14.00 złożono 40 wniosków, z czego 40 mieści się w limicie środków.


Poniżej znajdą Państwo listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR oraz listy operacji wybranych.


Nabór Nr G/1/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr G/1/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr G/2/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr G/2/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr G/3/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr G/3/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr G/4/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr G/4/2020 - lista operacji wybranych


 Na posiedzeniu Rady zostały ocenione również 4 wnioski na operację własną.


Operacja własna OW/1/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/1/2020 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/3/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/3/2020 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/4/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/4/2020 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/5/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/5/2020 - lista operacji wybranychZdjęcie: People photo created by drobotdean - www.freepik.com


 


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @