Aktualności

Nowa turystyczna przeprawa przez Bug pomiędzy Kuligowem a Popowem w gminie Somianka za rok ?

Data umieszczenia:

We wtorek 26 czerwca w Kuligowskim Skansenie odbyła się niecodzienna konferencja, podczas której przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów i firm z branży turystycznej omawiali zagadnienia związane ożywieniem i rozwojem turystyki na terenach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie na wschód od Zalewu zegrzyńskiego, szczególnie dolnego biegu rzeki Bug. Obszaru będącego w granicach gmin Radzymin i Dąbrówka w powiecie wołomińskim.

W tej części, nadal obserwowane jest znacznie mniejsze natężenie ruchu turystycznego, pomimo iż jest to teren atrakcyjny i unikalny na skalę europejską. Tutaj wśród rozlewisk jednych z największych rzek Polski Narwi i Bugu czuć jeszcze tętno dzikiej przyrody, zaledwie kilkadziesiąt minut drogi samochodem od aglomeracji warszawskiej.


Turystyka, jest alternatywną formą zatrudnienia dla lokalnej ludności, jednak by móc ją rozwijać potrzebne są zdecydowane decyzje lokalnych władz, których zadaniem jest animować i wspierać oddolne inicjatywy służące rozwojowi turystyki. Jedną z nich jest pomysł Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej, przekonywał zebranych, podczas konferencji Zbigniew Szumera Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, które od 20 lat prowadzi działalność promującą atrakcje turystyczne, kulturowe i przyrodnicze miast i gmin położonych wzdłuż brzegów Jeziora Zegrzyńskiego oraz Narwi od Pułtuska do Nowego Dworu i Bugu od Wyszkowa do Serocka.


Dzięki dotacji otrzymanej w ramach konkursu ogłoszonego w 2017 roku przez LGD Zalewu Zegrzyńskiego (PO RYBY) stowarzyszenie realizuje projekt pt. "Organizacja i uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej" - zakładający zakup i uruchomienie dwóch katamaranów pasażerskich, każdy umożliwiający rejsy dla 12 osób, wyposażony w nagłośnienie, miejsca do przewozu rowerów oraz stanowiska dla wędkarzy. Katamarany będą wykorzystywane głównie do promocji lokalnych atrakcji kulturowych, przyrodniczych i turystycznych oraz sezonowej, wakacyjnej przeprawy dla rowerzystów i turystów na Bugu (Popowo – Kuligów) i przy ujściu Bugu do Narwi (Serock – Cupel – Arciechów – Serock).


Koncepcja uruchomienia Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej może stać się interesująca dla lokalnej branży turystycznej (hotele, restauracje, agroturystyka, wypożyczalnie sprzętu wodnego itp.). Połączenie promocyjnych i informacyjnych funkcji katamaranów z funkcją użytkową (małe statki turystyczne) stwarza szansę zarówno skoordynowanej promocji lokalnych atrakcji, szczególne tych dla rowerzystów, gdyż pozwoli dotrzeć im rowerem np. Z Serocka do Radzymina bez konieczności objazdu wokół Jeziora Zegrzyńskiego prze Zegrze i Nieporęt lub wzdłuż Bugu przez Wyszków, przekonuje Igor Sulich jeden z współautorów realizowanego Projektu.
"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @