Polecamy

 • Lokalna Strategia Rozwoju

  Więcej
 • Obowiązujące
  Akty Prawne

  Więcej
 • Informacja
  o możliwości składania wniosków o dofinansowanie

  Więcej

Aktualności

Ikona

Ogłoszenie

23.06.2016 r., godz. 10.30

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński ogłasza konkurs na stanowisko pracy SPECJALISTA DS. DORADZTWA I WDRAŻANIA LSR.

Ikona

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

17.06.2016 r., godz. 14.40

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków. Zebranie odbędzie się 28.06.2016 roku o godzinie 12:30 w auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Sikorskiego 11 (parter).

Ikona

Umowa na realizację LSR podpisana!

23.05.2016 r., godz. 12.55

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, iż dnia 17 maja 2016 roku Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z ramienia LGDZZ umowę podpisał Prezes Zarządu Edward Trojanowski, z ramienia Zarządu Województwa Marszałek Województwa Adam Struzik.

- Więcej aktualności -


Bannerki

Europejski Fundusz Rybacki PO RYBY 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mazowsze serce Polski

Formuła finansowania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dane teleadresowe LGR

"Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński"
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 408, (22) 76 40 407, (22) 76 40 413
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @