Aktualności

Ikona

Wyjazd aktywizująco-szkoleniowy za nami!

2024-05-24, godz. 15:09

W dniach 20-22 maja 2024 roku Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zorganizowała działania aktywizująco-szkoleniowe.

Ikona

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

2024-05-08, godz. 15:05

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński realizując Lokalną Strategię Rozwoju informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2

Ikona

Zapraszamy do konsultacji projektów procedur

2024-04-30, godz. 14:35

Szanowni Państwo, zapraszamy do konsultacji procedur oceny i wyboru operacji, procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji oraz procedur oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców.

Ikona

Lawendzianka w gminie Somianka już otwarta!

2024-04-29, godz. 09:25

Nasz przedstawiciel uczestniczył w wielkim otwarciu Lawendzianki, które odbyło się 28 kwietnia w Somiance ul Jana Pawła II 42.

Ikona

Street Food Festival zaprasza wystawców

2024-04-08, godz. 09:42

Street Food Festival szuka chętnych do wystawienia się w ramach cyklu 16 targów śniadaniowych, które odbywać się będą w okresie 14 kwietnia - 27 października na warszawskiej Woli.

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @