Szerokie horyzonty

Golub Dobrzyń-Toruń-Ciechocinek


Cudze chwalicie, swego nie znacie? Nie jest tak z pewnością w przypadku uczestników wycieczki zorganizowanej przy współudziale dotacji z LGD ZZ. Aż 75 mieszkańców zwiedziło i doceniło walory m.in.: toruńskiej Starówki, pobliskiego zamku i ciechocińskich tężni. Nic tylko polecać znajomym…


Trzydniowy wyjazd został zrealizowany w ramach dofinansowanego projektu „Szerokie horyzonty”. Miał charakter edukacyjno-kulturalny. Udział w nim był bezpłatny. W trakcie uczestnicy brali udział w warsztatach związanych z regionem. Wsparcie w wysokości 50 tys. zł uzyskała Gmina Wieliszew, która umowę podpisała 31 grudnia 2018 r.


Autokarowa wycieczka odbyła się od 25 do 27 października 2019 r. Na trasie: Wieliszew-Golub Dobrzyń-Toruń-Ciechocinek-Wieliszew odwiedzono i zakosztowano wiele atrakcji. To zamek Krzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu; Stare Miasto, Ratusz, Dwór Artusa, Planetarium, Muzeum Piernika w Toruniu; zabytkowe tężnie oraz park Zdrojowy w Ciechocinku.


 


Opisana operacja była zgodna z celami i przedsięwzięciami określonymi w Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023 dla gmin: Dąbrówka, Jabłonna,  Nieporęt, Radzymin, Somianka, Wieliszew. Przyczyniła się do rozwoju: społecznego obszaru LGD ZZ oraz szeroko pojętej edukacji ustawicznej. Pierwszeństwo udziału zapewniono osobom z grup defaworyzowanych, czyli: młodym do 35 roku życia, kobietom po 50-tce oraz osobom niepełnosprawnym.
 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @