Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń

Meble szyte na miarę


Po 20 latach pracy w zakładach stolarsko-meblarskich, pan Artur zdecydował się uruchomić swój biznes. W 2019 r. zarejestrował więc w Radzyminie firmę „Armi Meble”, która specjalizuje się w meblach na zamówienie – kuchnie, szafy i zabudowy kuchenne.


W uruchomieniu działalności gospodarczej Artur Paweł Cholewiński posiłkował się dofinansowaniem z Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Na realizację projektu – „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń” zostało mu przyznane 50 tys. zł dotacji. Umowa w tej sprawie została podpisana 21 stycznia 2019 r. Beneficjent wykorzystał dofinansowanie na zakup niemieckiej produkcji: wiertarek, pilarek i innych narzędzi do montażu mebli. W branży stolarskiej ich marka określana jest jako – „z wyższej półki”.


Firma „Armi Meble” ma siedzibę w Radzyminie (powiat wołomiński). Jej właściciel posiada kwalifikacje technika technologii drewna w zakresie meblarstwa. Posiada już 22-letnie doświadczenie przy produkcji i montażu mebli. 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @