Aktualności

Jubileusz 10-lecia Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Data umieszczenia:

25 lutego br. odbyła się niecodzienna uroczystość. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński uczciła 10-lecie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, które otworzyło możliwość korzystania ze środków funduszu rybackiego. Obszar LGD Zalew Zegrzyński od tego czasu korzysta zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Spotkanie było okazją do wręczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju partnerstwa odznaczeń, medali i wyróżnień.


Obecny na uroczystości Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski wręczył Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP, a Dyrektor Radosław Rybicki w imieniu Marszałka Województwa wręczył medale PRO Masovia i dyplomy uznania.


Było jeszcze wiele dobrych wspomnień i podziękowań przekazanych przez gości, którzy z uznaniem wypowiadali się o korzyściach płynących z wspólnej pracy w ramach programu „Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność”.


Prezentujemy przekazane listy i gratulacje oraz fotoreportaż z tego wydarzenia.


List gratulacyjny od Starosty Legionowskiego


List gratulacyjny od Burmistrza Miasta i Gminy Serock


List gratulacyjny od Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt


List gratulacyjny od Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie

 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @