Aktualności

Wyjazd studyjny

Data umieszczenia:

Przypominamy o upływającym terminie nadsyłania zgłoszeń na wyjazd studyjny.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym pt. "Budowanie partnerstw lokalnych istotnym elementem rozwoju społeczności wiejskiej", który odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2019 r.


Zgłoszenia w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza należy przesłać na adres biuro@lgdzz.pl lub można dostarczyć również osobiście do Biura LGD Zalew Zegrzyński w Legionowie.


Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. O wyniku rekrutacji zostaną Państwo poinformowani odrębnym e-mailem.


Więcej informacji w tym formularz zgłoszeniowy, program i regulamin można znaleźć pod linkiem:


http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=288


Zdjęcie: <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/winobranie">Winobranie zdjęcie utworzone przez www.slon.pics - pl.freepik.com</a>


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @