Aktualności

Kolejny Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw za nami

Data umieszczenia:

Już po raz IX sołectwa z 7 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński wzięły udział w Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, który odbył się 8 września na terenie zespołu pałacowo-parkowego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.

W atmosferze zabawy sołectwa Trzciany (Gmina Jabłonna), Kręgi (Gmina Somianka), Rżyska (gmina Radzymin), Izbica (Gmina Serock), Dąbrówka (Gmina Dąbrówka), Kałuszyn (Gmina Wieliszew) i Józefów (Gmina Nieporęt) rywalizowały w trzech kategoriach: Prezentacja stoiska, Smaki, kuchnia regionalna oraz Występ sceniczny. Uczestnicy festiwalu prezentowali swój dorobek artystyczny, chwalili się ciekawymi ludźmi ale i też próbowali zdobyć serca oraz głosy publiczności przepysznymi, regionalnymi potrawami. Oprócz nagród, które można było zdobyć podczas Festiwalu, wartościami, które pozostają na dłużej jest aktywizacja i integracja mieszkańców. Ostateczne wyniki poszczególnych konkurencji wyglądają następująco:


W Kategorii Prezentacja stoiska


I miejsce – Trzciany


II miejsce – Kręgi


III miejsce - Rżyska


W Kategorii Smaki, kuchnia regionalna


I miejsce – Kałuszyn


II miejsce – Kręgi


III miejsce - Dąbrówka


W Kategorii Występ sceniczny


I miejsce – Trzciany


II miejsce – Józefów


III miejsce – Rżyska


W tym roku za osobowość sceniczną członkowie Kapituły postanowili wręczyć Wyróżnienie Pani Dorocie Ciskowskiej, reprezentującej sołectwo Trzciany.


Głosami gości festiwalu nagroda publiczności przypadła sołectwu Trzciany, które zostały również Laureatem IX Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw.


W przygotowanie Festiwalu, jak co roku oprócz mieszkańców poszczególnych sołectw, włączyły się licznie różne instytucje, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazując zwycięskim sołectwom dyplomy, statuetki oraz Puchar Laureata. Sam Festiwal objęty jest też Patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński Minister delegował swojego pracownika do kapituły oceniającej sołectwa. Prezydent RP Andrzej Duda ufundował statuetki z dedykacją indywidualną dla każdego sołectwa. Marszałek Województwa przekazał upominki dla rywalizujących sołectw.


Partnerami Festiwalu byli:Gmina Jabłonna, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Powiat Legionowski oraz Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".


Festiwal był też okazją do tego, aby najaktywniejszym mieszkańcom i członkom Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński wręczyć odznaczenia zasłużony dla rolnictwa. Wręczenia odznaczeń dokonał minister Ryszard Zarudzki.


Mamy nadzieję, że świetnie się Państwo bawili i zapraszamy na jubileuszową X edycję  Festiwalu już za rok. 
"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @