Aktualności

Cykl wycieczek tematycznych

Data umieszczenia:

Gmina Jabłonna zaprasza na cykl wycieczek tematycznych dotyczących historii, przyrody oraz tradycji i przeszłości wiślanej Gminy Jabłonna.

Malownicze brzegi Wisły to miejsca, w których zobaczyć można pozostałości dawnych przepraw, portów i działalności ludzkiej, związanej z codziennym życiem rolników i rybaków. Rozwojowi sołectw na przestrzeni wieków towarzyszyła bogata historia, na którą miały wpływ między innymi bliskość Warszawy, Twierdza Modlin oraz inne wydarzenia historyczne o wadze ponadlokalnej. Mimo położenia w sąsiedztwie największego miasta w Polsce, Gmina Jabłonna posiada piękną przyrodę, lasy, zabytkowy drzewostan oraz obszary chronione, w tym rezerwaty, gdzie można spotkać, podsłuchać i doświadczyć bliskości natury i jej piękna."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @