Aktualności

Walne Zebranie Członków

Data umieszczenia:

W piątek 8 czerwca w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Celem posiedzenia było m.in. przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Następnie zebranie dokonało wyboru składu osobowego nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022.

 Prezes ustępującego Zarządu Edward Trojanowski składa sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu  w kadencji 2014- 2018.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi- wszystkie głosy „za”.

Nowo wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
Dodatkowo, trzeci od prawej- Pan Zygmunt Kowalczyk- wolontariusz.


Skład nowo wybranego Zarządu:
1. Zbigniew Bedyński
2. Leszek Dzięgielewski
3. Emilia Kamińska
4. Agnieszka Salwin
5. Piotr Sikorski
6. Grażyna Trzaskoma
7. Edward Trojanowski
8. Józef Zając
9. Ireneusz Zieliński
Skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej:
1. Izabela Rządzińska
2. Halina Kolibabska
3. Hubert Macioch


 


Posiedzenie Zarządu LGD Zalew Zegrzyński.


Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków dotychczasowy  Prezes Zarządu Edward Trojanowski zwołał I posiedzenie nowo wybranego Zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Edward Trojanowski - prezes zarządu
2. Józef Zając - wiceprezes zarządu
3. Agnieszka Salwin - członek zarządu
4. Grażyna Trzaskoma - członek zarządu
5. Emilia Kamińska - członek zarządu
6. Zbigniew Bedyński - członek zarządu
7. Ireneusz Zieliński - członek zarządu
8. Leszek Dzięgielewski - członek zarządu
9. Piotr Sikorski - członek zarządu


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @