Aktualności

Walne Zebranie Członków

Data umieszczenia:

Informujemy, że 8 czerwca br. o godzinie 11.30 ww Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z dokumentami na najbliższe posiedzenie Walnego Zebrania Członków:


1. Porządek posiedzenia - plik do pobrania
2. Protokół z posiedzenia WZC z 6 kwietnia 2017 r. - plik do pobrania 
3. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. - plik do pobrania
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r. - plik do pobrania
5.Sprawozanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński za okres kadencji 2014-2018 oraz informacje bieżące - plik do pobrania
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński  - plik do pobrania
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na kadencję 2018-2022 - plik do pobrania
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński - plik do pobrania 


Zdjęcie: Designed by Freepik


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @