Aktualności

Umowa na organizację Festiwalu podpisana

Data umieszczenia:

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Mazowieckie Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczący unijnego wsparcia dla inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 36 przedsięwzięć z Mazowsza otrzyma unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw.

           Umowa na dofinansowanie projektu złożonego przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński została podpisana przez Wicemarszałek Panią Janinę Orzełowską oraz  Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pana Radosława Rybickiego i  Prezesa Zarządu LGDZZ Pana Edwarda Trojanowskiego.


          W tym roku na organizację Festiwalu Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński uzyskała rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 59 tys. zł, a wniosek na organizację IX Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw otrzymał największą liczbę punktów w  ramach działania Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.


          IX Festiwal odbędzie się 8 września br. na terenie Zespołu Pałacowego w Jabłonnie. Serdecznie zapraszamy."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @