Polecamy

Aktualności

Doceniają nas

Data umieszczenia:

Wicemarszałek Janina Orzełowska złożyła podziękowania na ręce Prezesa LGDZZ za pomoc w organizacji wizyty studyjnej.

Wizyta studyjna była częścią XI Mazowieckiego Kongresu Obszaru Wiejskich. W inicjatywie wzięło udział ponad 250 mazowieckich samorządowców. Kongres był okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz roboczych spotkań osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie programów i mechanizmów wsparcia mazowieckiej wsi. 


Podziękowania


 


Background image created by Pressfoto - Freepik.com


Bannerki

Formuła finansowania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dane teleadresowe LGR

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @